info@trender.lt

Taisyklės

 • Mūsų elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (cookies). Klientas, besinaudojantis Trender.lt elektronine pardutouve sutinka su slapukų naudojimo taisyklėmis ir praktika.
 • Klientų mokėjimams surinkti naudojame "Mistertango", "Paysera" ir "AB SEB bankas" mokėjimų sistemas.
 • Trender.lt el. parduotuvėje kainos yra nurodomos eurais (EUR/€), įskaitant PVM (pridetinės vertės mokestį).
 • Gavę patvirtinimą iš mokėjimo surinkimų (vienos iš nurodytų ankstesniuose punktuose) sistemos (ar pateikus užsakymą su grynųjų pinigų atsiskaitymo metodu) patvirtiname užsakymą ir nuo to momento pripažįstame pirkimo/pardavimo sutartį kaip galiojančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • Kiekviena sudaryta el. sutartis yra saugoma Trender.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
 • Elektroninės parduotuvės Trender.lt atstovai (įmonė MB "Minjoda") užtikrina, jog parduodamos prekės - naujos, nenaudotos, sandariai supakuotos bei tinkamos naudoti.
 • Mes pripažįstame kontaktą su klientu tik tuo atveju, jeigu asmuo (klientas) su mūsų kompanijos atstovais susisiekė elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais (duomenys nurodyti skiltyje “kontaktai”).
 • Trender.lt svetainės klientas darydamas užsakymą įsipareigoja nepažeisti taisyklių ir sąlygų, o kartu ir nesidalinti prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis, tam kad išvengti bet kokių nesusipratimų. Užsiregistruojantis asmuo patvirtina, jog yra pilnametis ir gali pilnai atsakyti už savo veiksmus, bei apmokėti užsakymą.
 • Pardavėjas (MB "Minjoda"), atsižvelgdamas į rinkos bei galiojančių teisės aktų pokyčius, turi teisę keisti, redaguoti šių taisyklių sąlygas. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninės parduotuvės tinklapyje momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl klientui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jeigu klientas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, klientas turi teisę jų atsisakyti, bei nebesinaudoti Trender.lt el. parduotuve.
 • Asmenys nesulaukę 16 metų amžiaus, naudotis MB "Minjoda" paslaugomis gali tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.
 • Klientas naudodamasis MB "Minjoda" valdoma el. parduotuve Trender.lt sutinka su Privatumo Taisyklėmis.

KLIENTO TEISĖS

 • Klientas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, įgyja teisę naudotis teikiamomis paslaugomis, tai yra įsigyti norimą prekę už nurodytą kainą.
 • Klientas turi teisę grąžinti įsigytas prekes per keturioliką dienų (tikslesnė informacija yra nurodyta “Grąžinimas” skiltyje). Su grąžinimo sąlygomis rekomenduojame susipažinti prieš atliekant užsakymą.

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Klientas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje Trender.lt, įsipareigoja, jog neperduos slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jeigu kartais iškilo problemų - klientas manąs, jog slaptažodis galėjo būti paviešintas, užsiregistravęs asmuo privalo susisiekti su Trender.lt elektroninės parduotuvės administracija, jog paskyros veikimas būtų laikinai sustabdytas.
 • Klientas atsako už slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu taip įvyksta, klientas tampa atsakingas už trečiųjų šalių atliktus veiksmus Trender.lt elektroninėje parduotuvėje.
 • Vartotojas, perskaitęs bei susipažinęs su elektroninės parduotuvės taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas dėl galimo dydžių neatitikimo, suvokiant skirtingą drabužių tiekėjų bei gamintojų matavimo metodiką.
 • Klientas, patvirtindamas sutartį (pirkimo - pardavimo), įsipareigoja pateikti teisingus asmeninius duomenis. Jeigu nurodyti duomenys - neteisingi, pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės pristatymo ir grąžinimo kaštus.
 • Klientas, užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Trender.lt, įsipareigoja atsakyti už bet kokius savo atliktus veiksmus šioje el. parduotuvėje.
 • Klientas įsipareigoja priimti bei susimokėti už užsisakytas prekes per terminą nurodytą sąskaitoje. 

MŪSŲ TEISĖS

 • Jeigu klientas bando kokiomis nors priemonėmis pakenkti mūsų įmonės stabiliai veiklai (įskaitant ir kibernetines atakas), mes pasiliekame teisę be jokio perspėjimo užblokuoti agresyvaus kliento paskyrą. 
 • Elektroninės parduotuvės Trender.lt atstovai pasilieka teisę, atsiradus svarioms aplinkybėms (įmonės bankrotas, prekių tiekėjų įmonių bankrotas, stichinės nelaimės), klientams pranešus jų nurodytu el. pašto adresu, laikinai ar visam laikui sustabdyti projekto veiklą, įsipareigojant pristatyti klientų įsigytas prekes ar grąžinti pinigus už apmokėtus, tačiau nepristatytus užsakymus.
 • Trender.lt turi teisę atšaukti užsakymą, jeigu: nei tiekėjų, nei MB "Minjoda" sandelyje nebėra užsakytos prekės (-ių); klientas atliko fiktyvų užsakymą; klientas nevykdo apmokėjimo nurodymų ir įsipareigojimų; klientas nesutinka su Trender.lt nustatytomis taisyklėmis. Klientas informuojamas asmeniškai, jo nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Mūsų kompanijos atstovai įsipareigoja savo klientams suteikti optimaliausias, bei pilnavertes naudojimosi elektronine parduotuve galimybes.
 • Elektroninės parduotuvės Trender.lt atstovai įsipareigoja pristatyti užsisakytas prekes už sutartą kainą. Prekių pristatymo laikotarpis detalizuojamas šių taisyklių dalyje „PRISTATYMO INFORMACIJA“. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog tikslus kiekvienos prekės pristatymo laikotarpis yra pateikiamas atskirai, prie kiekvienos prekės.
 • Pateikti visą informaciją apie kliento užsakymo būklę.
 • Saugoti klientų duomenis ir juos naudoti prekių pristatymo tikslais. Plačiau puslapyje - Privatumo Politika.

 

GINČŲ SPRENDIMAS

Iškilus problemoms ar nesusipratimamas pirmiausia visuomet kviečiame kreiptis el. paštu - info@trender.lt arba telefonu +370 620 50221, bei raštu - MB "Minjoda", Klaipėdos g. 32A, 68268, Marijampolė.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą:  http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu MB “Minjoda” atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu  tarnyba@vvtat.lt, telefonu 852626751, interneto svetainėje  www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .

Paskutinė Taisyklių ir Privatumo politikos redakcija atlikta 2019-03-15.